MAXFACTA (Maximizing Facts on HIV/AIDS Youth Group)

Dejstvo je, da je HIV/AIDS v Keniji vsakdan posameznika in je virus oz bolezen povzročila že veliko smrtnih žrtev; dnevno naj bi življenje zaradi HIV/AIDSa izgubilo okrog 300 kenijcev, kar je v letu 2006 rezultiralo v 85 000 smrtnih žrtev. Po ocenah Združenih narodov je v Keniji okuženih med 1.5 in 2 milijoni ljudi populacija Slovenije! Zaradi virusa izgubi življenje mnogo staršev in posledično Kenija beleži med 1.1 in 1.3 milijona sirot zaradi HIV/AIDSa.

Kljub širjenju informacij ter izobrazbe na tematiko HIV/AIDSa je bolezen še vedno zelo prisotna, problem pa je tudi v zdravljenju, saj se virusa niti ne naslavlja: le eden izmed treh okuženih otrok dobi ustrezno oskrbo, kar kaže na potrebo po udejanjanju na tem področju. V tem okviru deluje MAXFACTA, organizacija ki je namenjena skupnosti sluma, Soweta, ki je lociran v Kayolah, Nairobi. Organizacijo so leta 2002 ustanovili mladi, ki so se soočili s pozitivnim HIV/AIDS statusom. MAXFACTA je tako postala zatočišče za tiste otroke, ki so osiroteli zaradi HIV/AIDSa; okuženim in stigmatiziranim ljudem nudi oporo kot podporna skupina, predstavlja forum in se bori za pravice okuženih, spolno zlorabljenih, bivših mladoltnih zapornikov ter odvisnikov od drog in alkohola. MAXFACTA prav tako pridobiva sredstva s katerimi omogoča šolanje sirotam, saj je plačevanje visokih šolnin za otroke ki živijo v slumu in nimajo staršev ali pa so le-ti brezposelni, nepredstavljivo. Skupina nudi psiho-socialno oporo ljudem, ki se prebijajo skozi težke situacije zaradi okužbe v družini ali med prijatelji. Naš fokus so predvsem mladi, saj so le-ti najbolj ranljivi, vendar pomagamo vsakomur, ki pomoč potrebuje.

Dosežki

 1. 1. Mobilizacija ter ozaveščanje družbe, ki se posledično zaveda in zavzema za dostop do zdravljenja HIV/AIDS ukuženih. MAXFACTA išče alternativne poti, da se dotakne življenja običajnih ljudi, in sicer ozaveščamo s pomočjo drame, petja ter organiziranja športnih aktivnosti za mlade, kjer poudarjamo občutljive izobraževalne tematike.
 2. Vse več je ljudi, ki iščejo pomoč pri naši skupini. Predvsem jim svetujemo, dajemo oporo, poskrbimo, da se lahko testirajo za HIV/AIDS ter skrbimo za ljudi na domu.
 3. Ustanovili smo zatočišče, ki nudi osnovna življenska sredstva HIV/AIDS sirotam, spolno zlorabljenim, mladini, ki jo je zaradi pozitivnega HIV/AIDS statusa zavrgla družina (tovrstne primere obravnavamo tako, da poskrbimo za otroke, med tem ko se na drugi strani pogovarjamo z družino in jim poskušamo razložiti HIV/AIDS pozitivno življenje, saj je problem neizobraženosti glede te tematike zelo velik). Sirotam plačujemo tudi šolnine.
 4. Spodbujanje mladine k udejstvovanju v raznih aktivnostih (šport, drama, izdelovanje nakita, torbic) in jih tako zadržimo proč od alkohola, drog, neaktivnosti in neproduktivnosti.

Cilj: Opogumiti mladino, ki živi s HIV/AIDSom, da se z okužbo sooči in živi pozitivno življenje.

Doseganje cilja:

 1. Opogumljanje mladine, ki živi s HIV/AIDSom;
 2. Organizacija forumov za okužene s HIV/AIDSom in na ta način širjenje informacij, izkušenj, sredstev ter mreženje z drugimi organizacijami na tem področju;
 3. Učenje mladine kako lahko organizirajo aktivnosti, ki ji bodo prinesle dohodek in samozadostnost (izdelava nakita, torb);
 4. Organizacija skupin v naši skupnosti, ki preko drame in petja sporočajo HIV/AIDS sporočila;
 5. Spodbujanje ozaveščanja o HIV/AIDSu preko osebnih izkušenj naših članov, s poudarkom na problematiki virusa za mladino;
 6. Spodnujanje pozitivnega življenja z virusom v skupnosti;
 7. Spodbujanje izmenjav prostovoljcev z namenom širjenja informacij o problemu, pridobitve novih idej in pristopov pri spopadanju s HIV/AIDSom.

Aktivnosti:

1. Zagovarjanje pravic

MAXFACTA igra pomembno vlogo v zagovarjanju pravic in problemov ljudi, ki živijo z HIV/AIDSom, z namenom zmanjšanja ter končnim ciljem eliminacije stigme in diskriminacije tistih, ki živijo z okužbo.

2. Mobilizacija

MAXFACTA se trudi mobilizirati čim več čjudi, ki živijo s HIV/AIDSom z namenom vzpostavljanja podporniških skupin, ki bodo okuženim pomagale in stale ob strani.

3. Zunanje aktivnosti

MAXFACTA facilitira aktivnosti (na primer nogometne in košarkarske turnirje, teke) z izobraževalnimi vsebinami, ki se dotikajo mladine z namnom spremembe v obnašanju ter s poudarkom na ozaveščanju o HIV/AIDSu.

4. Skupinske terapije

MAXFACTA organizira skupinske terapije, ko člani potrebujjo psiho-socialno pomoč. Poskrbimo za:

5. Zatočišče

Ko so k nam prišl mladi, ki so bili zaradi pozitivnega statusa stigmatizirani doma in med prijatelji ter se jim je družina odrekla in so izgubili streho nad glavo, se je pojavila potreba/ideja po vzpostavitvi zatočišča. Tu prebivajo osiroteli otroci, zlorabljena dekleta in ženske.

Financiranje

MAXFACTA nima stalnega dohodka in smo tako odvisni od volje posameznega darovalca. Sredstva si poskušamo zagotoviti z aktivnostmi, ki prinašajo dohodek (t.i. income generating activities - izdelava zapestnic, ogrlic, torb), vendar nam to ne zagotavlja zadostnih sredstev za vodenje centra ter implementacijo aktivnosti organizacije. Vsakega posameznika spodbujamo, da nam nameni prispevek, ki ustreza njegovemu/njenemu standardu. Za dnevno vodenje centra potrebujemo približno 1000 Ksh (9€), za hrano porabimo približno 600 Ksh (5,4€) za 14 otrok, ostalo gre za vodo, zdrastvene zadeve otrok, damske vložke in druge svtari, ki jih otroci potrebujejo, prav tako pa ta sredstva namenimo tudi za nego na domu, zagotavljanje zdravstvenih storitev tistim, ki si tega ne morejo privoščiti (peljemo jih v bolnišnico, na zdravljenje), organiziramo seminarje in treninge.

Nadalje zbiramo denar za šolnine, kar znaša 14 600 Ksh (130,5€) na otroka za semester (šolsko leto je razdeljeno na tri semestre) za 1., 2. In 3. letnik srednje šole ter 19 900 (178€) za 4. Letnik srednje šole. Osnovna šola naj bi bila sicer brezplačna, vendar vlada tega ni sposobna zagotoviti, saj morajo učenci konstantno plačevati za teste, vrsto šolnine, prav tako pa je treba poskrbeti za njihovo prehrano, saj je ne dobijo v šoli. Učitelji pošiljajo otroke domov, ker si starši ne morejo privoščiti 0,50 Ksh (0,45€) za plačilo testa.

Vsakršna donacija, ne glede na višino zneska, materialna ali nematerialna je več kot dobrodošla. Denar razporejamo glede na nujnost potrebe - najpomembnejše je, da so otroci siti in da imajo vodo ter dostojno življenje v zavetišču. Vse ostalo gre za njihova zdraljenja in pa šolnine. Šolnine plačujemo po delih, ko imamo denar plačamo, čeprav učitelji situacije niti ne razumejo in konstantno pošiljajo otroke domov, ker šolnine niso plačane v celoti.

Otrokom poskušamo kupiti knjige, v načrtu pa imamo tudi gradnjo srednje šole, za enkrat le prva dva letnika, ki naj bi začela obratovati v januarju. Površino že imamo, smo jo dobili kot donacijo, treba pa je zgraditi (iz pločevinastih plaht) razrede in stranišča. Kosilo bodo otroci dobli v centru MAXFAXCTA.

Prav tako bomo veseli vsakega prostovoljca, ki se odloči in pride pomagati naši organizaciji in skupnosti.